Diagnostyka alergii obejmuje wiele specjalistycznych badań, które służą ocenie stanu immunologi i poszukiwaniu przyczyn objawów zgłaszanych przez pacjenta. 

Poniżej zestaw badań, które pomogą lekarzowi w diagnostyce alergii.

  • Morfologia krwi z rozmazem ręcznym

  • Testy alergiczne (wziewne lub/i pokarmowe) - badanie na skórze lub z krwi

  • Spirometria lub spirometria z próbą rozkurczową

  • Testy kontaktowe - w przypadku objawowej alergii skórnej

  • Immunoglobuliny, składniki układu dopełniacza - na zlecenie lekarza

  • Białko CRP