USŁUGI

Medycyna Estetyczna

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu medycyny estetycznej.

Alergologia

Diagnozujemy oraz leczymy choroby wywDiagnozujemy oraz leczymy choroby wywoływane przez alergeny.oływane przez alergeny.

Ocena stanu zdrowia

Przeprowadzamy kompleksową ocenę stanu zdrowia i proponujemy

rozwiązania mające na celu jego poprawę.